flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07  червня  2012 р.                          м.Київ                                           69

 

Про порядок відшкодування

фактичних витрат на

копіювання або друк документів,

які надаються запитувачам інформації

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» тапункту 4.17  Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної судової адміністрації України, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 06 травня 2011 року № 93, та з метою забезпечення належної організації порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,які надаються запитувачам інформації,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Інструкцію про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України:

2.1. довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Державної судової адміністрації України та начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України;

2.2. звернути увагу керівників апаратів апеляційних судів на необхідність виконання положень Закону в частинірозробки і затвердження Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в суді;

2.3. оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України.

 

3. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України:

3.1. розробити і затвердити Інструкцію про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в територіальному управлінніДержавної судової адміністрації України;

3.2. звернути увагу керівників апаратів місцевих судів на необхідність виконання положень Закону в частинірозробки і затвердження Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в суді.

 

 

 

Голова 

                              Р. Кирилюк

 Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної

судової адміністрації України

07.06. 2012 р. № 69

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації

1.       ЦяІнструкціявідповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічноїінформації» (далі - Закон) та постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердженняграничних норм витрат на копіюванняабодрукдокументів, щонадаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодуванняфактичнихвитрат на копіюванняабодрукдокументівобсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки),якінадаютьсязапитувачамінформації Державною судовою адміністрацією України (далі – ДСА України).

 

2.        Структурний підрозділ, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою управління організаційного забезпечення діяльності ДСА України про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

3.       Управління організаційного забезпечення діяльності ДСА Українине пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подаєуправлінню бухгалтерського обліку та звітностіДСА України заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

 

4.       Управління бухгалтерського обліку та звітностіДСА України на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до управління організаційного забезпечення діяльності ДСА України для надання його запитувачу інформації.

 

5.       Сума відшкодуванняфактичнихвитратмаєздійснюватися в межах граничних норм витрат на копіюванняабодрукдокументів, щонадаються за запитом на інформацію, затвердженихпостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 13 липня 2011 року N 740.

 

6.       Оплата рахунку на відшкодуванняфактичнихвитрат на копіюванняабодрукдокументів, щонадаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

 

7.       Після надходження коштів на рахунок ДСА України від запитувача інформації, управління бухгалтерського обліку та звітності ДСА України повідомляє службовою запискою управління організаційного забезпечення діяльності ДСА України з зазначенням дати надходження коштів на рахунок ДСА України.

 

8.       Управління організаційного забезпечення діяльності ДСА України упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт підрозділ, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів до управління організаційного забезпечення діяльності ДСА України.

 

9.        Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

10.   Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.                                                                         Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок ДСА України, про що управління бухгалтерського обліку та звітності ДСА України повідомляє службовою запискою управління організаційного забезпечення діяльності ДСА України.

 

 

 

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат

на копіювання або друк документів

 

Послуга, щонадається Нормивитрат за виготовленняоднієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату

А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату

А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого

формату, якщо в документах поряд з відкритою

інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення,

приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

 

 

 

Додаток 2

 

Надавач послуг:         Державна судова адміністрація України       

Реєстраційний рахунок:            № 35216001004024

МФО банку:                                 820172

Код ЄДРПОУ:                             26255795

Платник:                _______________________________________________________

                                  _____________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____року

 

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

Керівник  ________________                      Головний бухгалтер  ________________

(підпис)                                  (підпис)

 

 

 

Реквізити для сплати відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації:

 

Одержувач: ТУ ДСА України в Сумській області

Код: 26270240

Назва банку: ГУ ДКСУ у Сумській області

МФО: 837013

Р/Р: 31257272210526