flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Історична довідка

Лебединського районного суду Сумської області

 

         22 листопада 1917 року Рада Народних Комісарів РРФСР видала «Декрет № 1 про суд», на підставі якого був створений новий радянський суд на основі виборності.

         Згідно Положення про вибори народним суддею і народним засідателем міг бути обраний кожен громадянин УРСР, який користувався виборчим правом і досяг 23 років. Народний суд був судом місцевим, а тому судді та народні засідателі обиралися тільки громадянами того району, де суд працював.

         У січні 1939 року був створений Сумський обласний суд, до функцій якого належав розгляд кримінальних та цивільних справ, касаційних скарг та протестів на вироки народних судів. Обласний суд здійснював також і контроль за діяльністю народних судів, проводив ревізію.

         У січні 1939 року одночасно з утворенням Сумської області почало діяти Управління Народного комісаріату юстиції УРСР по Сумській області, яке у 1946 році перейменовано в Управління Міністерства юстиції (УМЮ) УРСР при виконкомі Сумської обласної ради депутатів трудящих. До його функцій входило керівництво народними судами, забезпечення їх кваліфікованими кадрами, вивчення та узагальнення судової практики. Структура і штатна чисельність апарату суду затверджувалася начальником відділу юстиції облвиконкому.

         Точна інформація щодо створення Лебединського районного суду відсутня.

         10 жовтня 1948 року Указом Президії Верховної ради Української РСР затверджено «Положення про вибори народних судів Української РСР».

         9 грудня 1948 року виконавчий комітет Сумської обласної Ради депутатів трудящих прийняв рішення «Про виборчі округи по виборах народних судів Сумської області». Відповідно до ст. 89 Конституції Української РСР та ст. 14, 15 «Положення про вибори народних судів Української РСР» виконком утворив виборчі округи і встановив число народних засідателів по кожному виборчому округу.

         Згідно з наказом Міністерства юстиції УРСР від 14 вересня 1956 р. Управління Міністерства юстиції по Сумській області припинило своє існування, а його функції щодо керівництва народними судами, забезпечення їх кваліфікованими кадрами, вивчення та узагальнення судової практики почав виконувати обласний суд.

         У січні 1971 року на підставі наказу Президії Верховної Ради УРСР відновив свою роботу відділ юстиції виконкому Сумської обласної ради депутатів трудящих, реорганізований у 1985 році в управлінні юстиції. Тому з січня 1971 року контроль за діяльністю народних судів почав виконувати новостворений відділ юстиції виконкому Сумської області ради депутатів трудящих.

         5 червня 1981 року Верховною Радою УРСР прийнято Закон «Про судоустрій Української РСР», відповідно до якого організаційне керівництво щодо районних (міських) народних судів здійснювалося відділами юстиції виконавчого комітету обласної Ради народних депутатів. На підставі цього була змінена назва Лебединського народного суду на Лебединський районний народний суд Сумської області.

         Незважаючи на зміни законодавства в частині організації судів, функції і завдання судової влади з 1945 по 1981 роки залишилися незмінними.

         Відповідно до Закону України «Про внесення змін і доповнень до закону УРСР «Про судоустрій Української РСР» від 24 лютого 1994 року № 4017-ХІІ, опублікованого у відомостях Верховної Ради України від 28.06.1994 року, назва «народні суди» була змінена на назву «районні (місцеві) суди», внаслідок чого змінилась і назва «Лебединський районний народний суд Сумської області» на «Лебединський районний суд Сумської області».

         Відповідно до Указу Президента України від 18 травня 1994 року         № 236/94 «Про управління юстиції Міністерства юстиції України» та розпорядження представника Президента України від 30 травня 1994 року № 172 з пункту 2 розпорядження представника Президента України «Про структуру обласної державної адміністрації» від 18 травня 1992 року № 44 було виключено управління юстиції, яке підпорядковувалося обласній державній адміністрації за принципом подвійного підпорядкування.

         На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну виконавчу службу» та Закону України «Про виконавче провадження» від 22 жовтня 2000 року № 2056-111, опублікованого в Офіційному віснику України № 46/2000 р. Державна виконавча служба була відокремлена від судів.

         На підставі Закону України «Про судоустрій» від 07 лютого 2002 року № 3018-111 ст. 125, Указу президента України від 29 серпня 2002 року № 780/2002 «Про державну судову адміністрацію України» була проведена реорганізація в судовій системі та створена Державна судова адміністрація України і її територіальні управління в областях.

         Територіальне управління державної судової адміністрації в Сумській області зареєстроване 29 серпня 2002 року (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 112156 від 29.08.2002 року).

         Суди області від підпорядкування Управлінню юстиції в Сумській області відійшли з 29 серпня 2002 року відповідно до Закону України «Про судоустрій» від 07 лютого 2002 року № 3018-ІІІ ст.. 125, Указу Президента України від 29 серпня 2002 року № 780/2002 «Про Державну судову адміністрацію України».

         Територіальному управлінню Державної судової адміністрації Сумської області суди області не підпорядковані. Управління створене для організаційного забезпечення діяльності судів, здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів та працівників апарату суду.

 

         До повноважень управління відноситься лише перевірка в судах організації діловодства, робота зі зверненнями громадян, організація і виконання статистичної роботи суду.

         Починаючи з вересня 2005 року, крім кримінальних, цивільних і адміністративних справ, суд почав відправляти правосуддя по розгляду адміністративних справ відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, внаслідок чого назва адміністративних справ, які розглядаються відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, змінилась на нову – «Справи про адміністративні правопорушення».

Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року № 486-р «Про граничну чисельність працівників апарату апеляційних та місцевих загальних судів», розробленого на виконання положень Законів України «Про судоустрій України», «Про доступ до судових рішень», вимог процесуального законодавства, Наказу ДСА України від 23.10.2007 року № 672/к  «Про граничну чисельність працівників апарату апеляційних та місцевих загальних судів» з 01 січня 2008 року до штатних розписів суду введено посади керівника апарату суду, консультанта, який буде суміщати два напрямки роботи – ведення кадрової роботи та аналізу судової статистики, головного спеціаліста з інформаційних технологій, судового розпорядника.

З серпня 2010 року суд працює на підставі Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07. 2010 року № 2453-VІ. 

Відповідно до цього закону коло повноважень керівника апарату суду суттєво розширено: керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, яка введена в дію з 01 січня 2011 року відповідно до розділу XІІ Прикінцевих положень закону. 

Керівник апарату суду призначається на посаду та звільняється з посади начальником відповідного територіального управління ДСА України за поданням голови суду. 

Керівник апарату суду призначає та звільняє з посади працівників апарату, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарне стягнення. 

Відповідно до ст. 24  Закону України «Про судоустрій та статус суддів» від 07.07.2010 року № 2453-VІ за головою суду закріплена представницька, адміністративна та контрольна функції. 

Станом на 2015 рік суд розглядає кримінальні, цивільні, адміністративні справи, справи про адміністративні правопорушення, справи за поданнями органів досудового слідства та інші, ведеться робота по прийому громадян, робота зі зверненнями громадян. 

Діловодство в суді ведеться відповідно до  Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17.12.2013 року  № 173

З початку своєї діяльності Лебединський районний суд Сумської області знаходився в місті Лебедині по вул. Карпова, 10. В  грудні 2013 року суд отримав нове приміщення, яке відповідає усім вимогам судочинства та знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Піонерська, 2

Штат суду станом на  2015 рік включає: 

- посаду голови суду;

- чотири  посади суддів;

- керівника апарату суду;

- консультанта з кадрової роботи;

- консультанта суду;

- головного спеціаліста з інформаційних технологій;

- п’ять посад помічників суддів;

- старшого секретаря суду;

- п’ять посад секретарів судових засідань;

- дві посади секретарів суду;

- судового розпорядника;

- секретаря-друкарки;

- робітника з комплексного обслуговування приміщення суду;

- посади прибиральника .

 

Головами суду в хронологічній послідовності були: 

 

До 1952 року – Губченко (ім’я та по-батькові невідомі);

1952-1970 рр. – Скрипніченко Віктор Васильович;

1970-1977 рр. – Ляшенко Іван Сергійович;

1977-1982 рр. – Зленко Анатолій Якович;

1982-1995 рр. – Крамаренко Валерій Іванович;

1995-2000 рр. – Фурдилов Віктор Михайлович.

З 11 травня 1993 року в Лебединському районному суді призначений на посаду судді Чхайло Олександр Володимирович, який з 02 серпня 2000 року і до теперішнього часу є головою суду.

 

 

           

Голова

Лебединського районного суду                        О.В. Чхайло